Jak odhalit nebezpečný únik plynu? Pomůže vám čich i moderní detektory


Datum vydání: 20. 5. 2019

Používáte ve vaší domácnosti plynové spotřebiče? Pak nepodceňujte prevenci problémů spojených s možným únikem zemního plynu či jeho jedovatých spalin. Zatímco zemní plyn spolehlivě rozpoznáte čichem (většina lidí ví, jak smrdí plyn), k odhalení zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého musíte využít kvalitní detektor.

Víte, kde se u vás doma nachází uzávěr plynu? A myslíte na pravidelný servis všech plynových spotřebičů? Riziko úniku plynu je sice malé, ale vyplatí se mu předcházet a vědět, jak se zachovat v případě, že ucítíte charakteristický sirný zápach.

 

Sirné zápachy jsou spolehlivým detektorem

Samotný zemní plyn nemá žádný zápach. Ještě předtím, než se dostane do plynovodních sítí a odtud do vaší domácnosti, je však v odorizačních stanicích obohacen o silně zapáchající příměsi. Nejčastěji se jedná o sloučeniny síry, jako jsou sulfidy či thioly – neboli sirné alkoholy, známé také pod starším názvem merkaptany, které intenzivně zapáchají i při nízkých koncentracích. Typický zápach plynu se tak tvoří uměle. Je velmi důležité, aby nebezpečný plyn byl pro člověka snadno odhalitelný čichem.

Díky umělé odorizaci dokáže váš nos spolehlivě rozpoznat už jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu. Problematické je však odhalení úniku plynu čichem v prostorách, kam příliš často nechodíte. V kotelnách a sklepech bývají proto obvykle instalovány moderní detektory zemního plynu. Ty spustí varovný zvukový signál v okamžiku, kdy se koncentrace plynu dostane nad několik procent jeho dolní meze výbušnosti.

Co dělat, pokud máte podezření na únik plynu?

Máte pocit, že cítíte nezaměnitelný zápach plynu? Zemní plyn není zdraví škodlivý, takže pokud vám pouze na chvíli zhasnul plamen od plynových kamen, stačí spotřebič vypnout a celou místnost důkladně vyvětrat. Problém však nastává v případě, kdy neznáte příčinu úniku zemního plynu, nebo když je jeho koncentrace v místnosti již větší. 

plynovy-varic-1

Co dělat, když cítím plyn? První kroky by měly vést k prvnímu oktu, které otevřete naplno a nadechněte se vzduchu zvenčí.

Protože tvoří zemní plyn se vzduchem silně výbušnou směs, okamžitě uhaste všechny plameny a uzavřete uzávěr plynu. Kvůli riziku exploze nerozsvěcujte světlo, nepoužívejte žádné elektrospotřebiče a nemanipulujte ani s elektrickými zásuvkami. Abyste koncentraci zemního plynu ve vzduchu co nejvíce snížili, otevřete všechna okna i dveře. 

Z bezpečného místa pak zavolejte na pohotovostní linku 1239. Pokud uniká plyn z nepřístupných prostor, přivolejte zároveň i hasiče a policii. Nepoužívejte výtahy a až půjdete varovat sousedy, nezvoňte na zvonek.

Detektor oxidu uhelnatého vám může zachránit život

Zatímco únik zemního plynu je dobře rozpoznatelný čichem, zvýšenou koncentraci oxidu uhelnatého, který vzniká nedokonalým spalováním plynu, nelze lidskými smysly odhalit. Otrava oxidem uhelnatým přitom může mít rychlý průběh, a to obzvláště v malých místnostech, jako jsou koupelny. Prvními příznaky bývají bolesti hlavy, únava a nevolnost, pak následuje zčervenání pokožky, prudké zvýšení tělesné teploty a nakonec bezvědomí.

Jedinou prevencí je v tomto případě odvětrávání místností, v nichž jsou umístěny plynové spotřebiče, a kvalitní detektor spalin, který vás před nebezpečnou koncentrací oxidu uhelnatého bude včas varovat.

Jak předcházet problémům s únikem zemního plynu ve vaší domácnosti

Riziko úniku plynu nelze zcela odstranit, ale můžete jej výrazně snížit. Při používání plynového sporáku či kotle si všímejte podezřelých zápachů nebo zvuků a průběžně kontrolujte, jestli všechny plameny hoří modře. Dbejte i na důkladné větrání místností, ve kterých jsou instalovány plynové spotřebiče.

Jejich správné fungování si nechávejte pravidelně ověřovat při odborných servisních prohlídkách, prováděných v intervalech doporučovaných výrobcem. Právě zanedbání pravidelných servisních prohlídek je nejčastější příčinnou závad a úniků kotlů a ohřívačů. Servisní prohlídky jsou nejčastěji nastaveny na interval jednoho roku. V případě zanedbání servisních prohlídek můžete mít následně také problémy s pojišťovnou, která bude vyžadovat servisní zprávu.

Pokud se chcete vyhnout určitému riziku spojenému s plynem, tak můžete používat elektrický indukční sporák i elektrické přímotopy. Při porovnání možností vytápění je vytápění elektřinou pohodlnější, ovšem také dražší. Elektrické přímotopy jsou vhodné pro pasivní byty a domy, ale u starých domů by byla sázka na elektrické přímotopy velkým rizikem. Nejspíše byste se totiž nedoplatili. 

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora