Energetický slovník pojmů

Fakturace plyn - samoodečet

Kromě standardní fakturace můžete požádat také o mimořádnou fakturaci na základě samoodečtu. Nahlásíte nám...

Fakturace elektřiny – standardní odečet

viz pojem: Odečet elektroměru

Fakturace elektřiny – samoodečet

Kromě standardní fakturace můžete požádat také o mimořádnou fakturaci na základě samoodečtu. Nejpozději do 5...

Energetický zákon

Jedná se o zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o...

Energetický regulační úřad (ERÚ)

ERÚ byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o...

Elektroměr

Přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie v kWh. Vlastníkem elektroměru je provozovatel...

EIC kód

Jednoznačný identifikátor (alfanumerický kód) označující účastníky trhu s plynem a odběrná či předávací místa....

Distributor elektřiny a zemního plynu

Distributor elektřiny/zemního plynu je vlastníkem vedení , které rozvádí elektrickou energi i /zemní...

DUZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Datum uskutečnění zdanitelného plnění se obvykle shoduje s datem vystavení faktury.

Daňový doklad

Daňový doklad je faktura nebo účtenka, které musí mít náležitosti stanovené podle § 26-35 Zákona o DPH ....

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora