Menu

Energetický slovník pojmů

Fakturace elektřiny – samoodečet

Energetický slovník pojmů

Kromě standardní fakturace můžete požádat také o mimořádnou fakturaci na základě samoodečtu. Nejpozději do 5...

Energetický zákon

Energetický slovník pojmů

Jedná se o zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o...

Energetický regulační úřad (ERÚ)

Energetický slovník pojmů

ERÚ byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o...

Elektroměr

Energetický slovník pojmů

Přístroj, který měří množství odebrané elektrické energie v kWh. Vlastníkem elektroměru je provozovatel...

EIC kód

Energetický slovník pojmů

Jednoznačný identifikátor (alfanumerický kód) označující účastníky trhu s plynem a odběrná či předávací místa....

Distributor elektřiny a zemního plynu

Energetický slovník pojmů

Distributor elektřiny/zemního plynu je vlastníkem vedení , které rozvádí elektrickou energi i /zemní...

DUZP Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Energetický slovník pojmů

Datum uskutečnění zdanitelného plnění se obvykle shoduje s datem vystavení faktury.

Daňový doklad

Energetický slovník pojmů

Daňový doklad je faktura nebo účtenka, které musí mít náležitosti stanovené podle § 26-35 Zákona o DPH ....

Dvoutarifní sazba

Energetický slovník pojmů

Sazba určená zákazníkům, kteří využívají elektřinu pro vytápění nebo ohřev vody. Pomocí Hromadného dálkového...

Dodavatel poslední instance

Energetický slovník pojmů

Za určitých okolností, např. když původní dodavatel z různých důvodů přestane dodávat elektřinu či plyn, má...

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

telefon
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora