Menu

Chci přepsat odběrné místo, kde původním dodavatelem NENÍ epet. Co mám dělat?


ELEKTŘINA

DOMÁCNOST

a) Jste původní zákazník?

Plná moc ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny (pdf, 351 kB) nebo úmrtní list v případě, že původní zákazník zemřel.

 

b) Jste nový zákazník?

1. Podklady pro sjednání smlouvy o dodávce elektřiny

Produktová řada Klasik, varianta Jistota

Produktová řada EPET, varianta BEZ ZAVAZKU

 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny (pdf, 949 kB)
 • Informace pro zákazníka – spotřebitele (pdf, 207 kB)

2. Žádost o připojení: Vyberte podle distribučního území, kam spadáte.

 • PRE Distribuce (pdf, 211 kB) – Praha a blízké okolí
 • E.ON Distribuce – jižní Čechy, jižní a střední Morava
 • ČEZ Distribuce – zbytek ČR

3. Doklad o vztahu k nemovitosti: např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru

4. Předávací protokol: Použijte univerzální předávací protokol (pdf, 118 kB). Máte-li vlastní protokol, musí z něj být patrné, že stavy elektroměru schválily obě strany.

5. Plná moc: ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny (pdf, 351 kB)

6. Čestné prohlášení: v případě, pokud nastala jedna z následujících událostí:

 • Měníte odběratele v rámci rodiny
 • Původní odběratel zemřel
 • Původní odběratel je neznámý
 • Změnili jste užívání odběrného místa z právnické osoby na fyzickou osobu a naopak

ELEKTŘINA

FIRMA

a) Jste původní zákazník?

1. Žádost o ukončení smlouvy: Použijte formulář svého současného dodavatele a uveďte konečné stavy.

2. Plná moc ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny (pdf, 351 kB) nebo úmrtní list v případě, že původní zákazník zemřel.

 

b) Jste nový zákazník?

1. Smlouva o dodávce elektřiny

 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro 1 odběrné místo (pdf, 517 kB)
 • Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny pro více odběrných míst (pdf, 507 kB)

2. Žádost o připojení: Vyberte podle distribučního území, kam spadáte.

 • PRE Distribuce (pdf, 211 kB) – Praha a blízké okolí
 • E.ON Distribuce – jižní Čechy, jižní a střední Morava
 • ČEZ Distribuce – zbytek ČR

3. Doklad o vztahu k nemovitosti: např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru

4. Předávací protokol: Použijte univerzální předávací protokol (pdf, 118 kB). Máte-li vlastní protokol, musí z něj být patrné, že stavy elektroměru schválily obě strany.

5. Plná moc: ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek elektřiny (pdf, 351 kB)

6. Čestné prohlášení: Potřebujete v případě, pokud nastala jedna z následujících událostí:

 • Původní odběratel zemřel 
 • Původní odběratel je neznámý 
 • Změnili jste užívání odběrného místa z právnické osoby na fyzickou osobu a naopak 

PLYN

DOMÁCNOST

a) Jste původní zákazník?

Plná moc ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek plynu (pdf, 321 kB) nebo úmrtní list v případě, že původní zákazník zemřel.

 

b) Jste nový zákazník?

1. Podklady pro sjednání smlouvy o dodávce plynu

2. Žádost o připojení: Vyberte podle distribučního území, kam spadáte.

 • Pražská Plynárenská Distribuce – Praha a blízké okolí – Nepotřebujete žádný další dokument.
 • E.ON Distribuce (pdf, 153 kB) – Jihočeský kraj
 • GasNet Distribuce – většina ČR – Žádost o připojení podejte na nejbližší pobočce nebo online na webových stránkách.

Podepsanou Žádost zašlete doporučeně na adresu:

Innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Odd. komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava – Mor. Ostrava

Zašlete nám sken Smlouvy o připojení spolu s ostatními dokumenty.

3. Doklad o vztahu k nemovitosti: např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru

4. Předávací protokol: Použijte univerzální předávací protokol (pdf, 118 kB). Máte-li vlastní protokol, musí z něj být patrné, že stavy plynoměru schválily obě strany.

5. Plná moc: k Žádosti o připojení (pdf, 351 kB)

6. Čestné prohlášení: Potřebujete v případě, pokud nastala jedna z následujících událostí:

 • Měníte odběratele v rámci rodiny
 • Původní odběratel zemřel
 • Původní odběratel je neznámý
 • Změnili jste užívání odběrného místa z právnické osoby na fyzickou osobu a naopak

 

PLYN

FIRMY

a) Jste původní zákazník?

Plná moc ke všem úkonům směřujícím k zajištění dodávek plynu (pdf, 153 kB) nebo úmrtní list v případě, že původní zákazník zemřel.

b) Jste nový zákazník?

1. Smlouva o dodávce plynu

 • Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 1 odběrné místo (pdf, 573 kB)
 • Smlouva o sdružených službách dodávky plynu pro více odběrných míst (pdf, 588 kB)

2. Žádost o připojení: Vyberte podle distribučního území, kam spadáte.

 • Pražská Plynárenská Distribuce – Praha a blízké okolí – Nepotřebujete žádný další dokument.
 • E.ON Distribuce (pdf, 153 kB) – Jihočeský kraj
 • GasNet Distribuce – většina ČR – Žádost o připojení podejte na nejbližší pobočce nebo online na webových stránkách.

Podepsanou Žádost zašlete doporučeně na adresu:

Innogy Zákaznické služby, s.r.o.
Odd. komplexních požadavků
Plynární 2748/6
702 72 Ostrava – Mor. Ostrava

Zašlete nám sken Smlouvy o připojení spolu s ostatními dokumenty.

3. Doklad o vztahu k nemovitosti: např. kupní smlouva, nájemní smlouva, darovací smlouva, výpis z katastru

4. Předávací protokol: Použijte univerzální předávací protokol (pdf, 118 kB). Máte-li vlastní protokol, musí z něj být patrné, že stavy plynoměru schválily obě strany.

5. Plná moc: k Žádosti o připojení (pdf, 351 kB)

6. Čestné prohlášení: Potřebujete v případě, pokud nastala jedna z následujících událostí:

 • Původní odběratel je neznámý
 • Změnili jste užívání odběrného místa z právnické osoby na fyzickou osobu a naopak 

 

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

tel.: 255 707 099 / e-mail:  info@epet.cz / využijte sekci pro zákazníky