Distribuční sazba D57d

Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu (NT) po dobu 20 hodin. Sazba je určena pro domácnosti.

Distribuční sazba D57d pro vás může být nejvýhodnější, máte-li domácnost, která je vytápěna elektřinou, tedy přímotopem, hybridním vytápěním či tepelným čerpadlem. Sazba D57d nahrazuje starší sazby D35d, D45d a D56d.

Tarif D57d podmínky

  • Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
  • V odběrném místě je nutné, abyste měli hybridní spotřebiče na elektřinu nebo přímotopy, které jsou určené pro vytápění objektu, případně tepelné čerpadlo. Tato zařízení musí být nejen správně nainstalována, ale rovněž vhodně využívána.
  • Pro tento tarif elektřiny platí, že součet instalovaného příkonu přímotopných nebo hybridních vytápěcích spotřebičů a tepelného čerpadla včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li instalován, musí nejméně dosahovat hodnoty 40 % příkonu hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Tarif je možné vyřídit i přesto, pokud tento požadavek nesplňujete. Stačí, abyste prokázali, že výkon elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám domu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění sdělené v průkazu energetické náročnosti budovy.
  • Jestliže máte v provozu elektrický akumulační spotřebič na ohřev užitkové vody, uplatňují se pro vás podmínky totožné jako u sazby D25d.
  • V situaci, že vytápěcí soustava slouží ke společnému využívání v domě, musí být připojena k samostatnému přívodu elektřiny a měřena skrze samostatné měřicí zařízení.
  • V době platnosti vysokého tarifu vzniká povinnost, a to zajištění technického blokování elektrických topných spotřebičů, s výjimkou kompresoru tepelného čerpadla.
  • Během platnosti nízkého tarifu má distributor právo blokovat hybridní i přímotopné elektrické spotřebiče po dobu nejvýše 2 hodin denně, přitom každé vypnutí nesmí trvat déle než 30 minut a pauzy mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina.

Sazba D57d: cena za kWh

Chcete-li upravit tarif, někde bydlíte a odebíráte elektřinu, máte možnost požádat svého dodavatele o změnu distribuční sazby. Sazba D57d cena za kWh se liší podle toho, jaký máte produkt. Cenu jednotlivých tarifů pro sazbu D57d naleznete na odkazu pod článkem.

Zjistit cenu elektřiny

 

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora