Menu

Jaké alternativní zdroje energií existují?


Datum vydání: 16. 1. 2019

Otázka efektivního využívání energií tíží lidstvo již několik desetiletí. Zvláště nyní, kdy si začínáme bolestně uvědomovat, že je akutně potřeba zabezpečit trvale udržitelný rozvoj a světové zásoby energie se tenčí, se stále častěji mluví o tzv. alternativních zdrojích energie. Co tento pojem znamená? A je reálné, aby v budoucnu nahradily všechny dosavadní zdroje energie?

Nutnost ochrany životního prostředí, s tím související trvalý nárůst cen paliv a energie a především omezenost světových zásob energie – to vše vede k tomu, že se stále častěji mluví o jiném způsobu řešení – totiž o alternativních zdrojích energie.

 

Co alternativní zdroje zahrnují?

Alternativními zdroji energie se obvykle myslí především obnovitelné zdroje, které se v rámci běžného lidského vnímání dokážou, na rozdíl od fosilních paliv a dalších neobnovitelných zdrojů, samy obnovovat. Patří k nim například:

  • sluneční energie,
  • vodní energie,
  • větrná energie,
  • geotermální energie,
  • biopaliva,
  • energie přílivu, mořských vln a další druhy obnovitelných zdrojů.

Kromě toho se však k alternativním zdrojům řadí také zdroje energie, které produkuje lidská společnost. Těmi je například energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly a další zdroje energie.

Výhodou alternativních zdrojů energie je především fakt, že jsou ekologicky šetrné a nezanechávají radioaktivní odpad, jako je tomu například v případě jaderných elektráren.

Alternativní zdroje a Česká republika

Alternativní zdroje elektřiny

Ačkoliv naše země nepatří k místům, která hýří obrovským množstvím možností, jak využívat sluneční či větrné elektrárny, ani naše krajina neoplývá velkým množstvím dravých horských řek, přesto není využívání alternativních zdrojů energie v naší zemi zcela zapovězeno.

Jak instituce České republiky, tak Evropské unie využívání obnovitelných zdrojů pro získávání energie v posledních letech hojně podporují.

Na zařízení v podobě solárních či větrných elektráren jsou poskytovány zajímavé dotace a energie získaná z obnovitelných zdrojů je státem podporována zvýhodněnými výkupními cenami.

Zodpovědnost, kterou neseme

Kromě využívání solárních, větrných či jiných elektráren, které jsou postaveny na využívání obnovitelných zdrojů energie, se může každý z nás zamyslet nad tím, jak energií šetřit a nevyužívat ji tak zbytečně nadměrně. Ke zlepšení životního prostředí tak můžeme přispět my všichni.

Každá domácnost svým chováním ovlivňuje to, do jaké míry budeme v budoucnu na obnovitelných zdrojích energie závislí. Současným moderním trendem jsou tzv. pasivní domy, které jsou navrhovány tak, aby spotřebovávaly co nejmenší množství energie.

Dům je koncipován tak, aby neměl velké tepelné ztráty. Má vynikající izolaci, okna jsou otočena na jih, rekuperační jednotky dodávají čerstvý vzduch a zužitkovávají teplo, které v rámci domácnosti vyprodukují její obyvatelé.

Ale ani v případě, že nežijete v pasivním domě, není váš přístup ke spotřebě energií zanedbatelný. Budete-li například krátce a intenzivně větrat, vaše spotřeba elektřiny nebo plynu potřebných pro vytápění bude podstatně nižší než v případě mírného větrání po celý den. Obdobně můžete přemýšlet o všech svých krocích, které mají co do činění se spotřebou energií.

Obnovitelné zdroje – energie budoucnosti

Ať už se v budoucnu bude trh s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energií vyvíjet jakkoliv, vždy bude platit, že nejlevnější a nejekologičtější energie je ta, která se nemusí vyrobit. Omezování spotřeby a životní styl, který je šetrný k životnímu prostředí, je tedy jednoznačně nejlepším způsobem, jak otázku alternativních zdrojů energií bezbolestně vyřešit.

Alternativní zdroje energie

Chceme-li i nadále žít v souladu s naší planetou, jednoznačně platí, že obnovitelné zdroje energie jsou jednou z přijatelných cest, kterými by se lidstvo mělo v budoucnu vydat.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

tel.: 255 707 099 / e-mail:  info@epet.cz / využijte sekci pro zákazníky