Menu

Jaké jsou alternativní zdroje energií? A co znamenají pro budoucnost?


Datum vydání: 16. 1. 2019

reka

Co pojem alternativní zdroje energie znamená? A je reálné, aby v budoucnu nahradily všechny dosavadní zdroje energie?

Nutnost ochrany životního prostředí a s tím související trvalý nárůst cen paliv a energie, a především omezenost světových zásob energie – to vše vede k tomu, že se stále častěji mluví o jiném způsobu řešení: o alternativních zdrojích energie.

 

Co alternativní zdroje zahrnují?

Alternativními zdroji energie se obvykle myslí především obnovitelné zdroje, které se v rámci běžného lidského vnímání dokážou, na rozdíl od fosilních paliv a dalších neobnovitelných zdrojů, samy obnovovat. Patří k nim například:

  • sluneční energie,

  • vodní energie,

  • větrná energie,

  • geotermální energie,

  • biopaliva,

  • energie přílivu a mořských vln,

  • a další druhy obnovitelných zdrojů.

Kromě toho se však k alternativním zdrojům řadí také zdroje energie, které produkuje lidská společnost. Těmi je například energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly a další zdroje energie. Výhodou alternativních zdrojů energie navíc je, že jsou ekologicky šetrné.

Aktuální ekotrend: Pasivní domy

Jednou z možností, jak šetřit energie i přírodu, jsou tzv. pasivní domy. Ty jsou navrhovány tak, aby spotřebovávaly co nejmenší množství energie.

Dům je koncipován tak, aby neměl velké tepelné ztráty. Má vynikající izolaci, okna jsou otočena na jih, rekuperační jednotky dodávají čerstvý vzduch a zužitkovávají teplo, které v rámci domácnosti vyprodukují její obyvatelé.

alt_zdroje_2

Ale ani v případě, že nežijete v pasivním domě, není váš přístup ke spotřebě energií zanedbatelný. Budete-li například krátce a intenzivně větrat, vaše spotřeba elektřiny nebo plynu potřebných pro vytápění bude podstatně nižší než v případě mírného větrání po celý den. Obdobně můžete přemýšlet o všech svých krocích, které mají co do činění se spotřebou energií.

Obnovitelné zdroje – energie budoucnosti

Ať už se v budoucnu bude trh s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energií vyvíjet jakkoliv, vždy bude platit, že nejlevnější a nejekologičtější energie je ta, která se nemusí vyrobit. Omezování spotřeby a životní styl, který je šetrný k životnímu prostředí, je tedy jednoznačně nejlepším způsobem, jak otázku alternativních zdrojů energií bezbolestně vyřešit.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám, nebo napište email.

telefon
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora