Jaké jsou alternativní zdroje energií? A co znamenají pro budoucnost?


Datum vydání: 16. 1. 2019

reka

Co pojem alternativní zdroje energie znamená? A je reálné, aby v budoucnu nahradily všechny dosavadní zdroje energie?

Nutnost ochrany životního prostředí a s tím související trvalý nárůst cen paliv a energie, a především omezenost světových zásob energie – to vše vede k tomu, že se stále častěji mluví o jiném způsobu řešení: o alternativních zdrojích energie. Alternativní zdroje energie se vymezují ke klasickým zdrojům energie, mezi které bereme hlavně fosilní paliva. Pojem alternativní často vyjadřuje také označení obnovitelná a zelená energie.

Pokud chcete podpořit boj za zelenější výrobu elektrické energie u nás, tak můžete vyzkoušet zelenou elektřinu od epetu.

 

Co alternativní zdroje energie zahrnují?

Alternativními zdroji energie se obvykle myslí především obnovitelné zdroje (jsou alternativou k hlavnímu proudu fosilních paliv), které se v rámci běžného lidského vnímání dokážou, na rozdíl od fosilních paliv a dalších neobnovitelných zdrojů, samy obnovovat (jsou v určitém smyslu nevyčerpatelné a replikovatelné). Alternativní zdroje energie jsou také při své výrobě citlivé k přírodě, tak jsou označovány jako zelené zdroje energie. Jak a z čeho získat alternativní zdroje energie pro výrobu elektrické energie:

  • sluneční energie,

  • vodní energie,

  • větrná energie,

  • geotermální energie,

  • biopaliva,

  • energie přílivu a mořských vln,

  • a další druhy obnovitelných zdrojů.

Kromě toho se však k alternativním zdrojům řadí také zdroje energie, které produkuje lidská společnost. Těmi je například energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly a další zdroje energie. Výhodou alternativních zdrojů energie navíc je, že jsou ekologicky šetrné a zelené.

V ČR jsou využívány všechny alternativní zdroje energie, ale samozřejmě u nás jsou nevyužitelné naplno větrné a solární zdroje energie, jelikož na tyto zdroje jsou potřeba ideální přírodní podmínky. Solární panely fungují velmi dobře v severní Africe, na druhou stranu větrné zase fungují nejlépe v určitých přímořských oblastech v Irsku a Dánsku.

Aktuální ekotrend: Pasivní domy

Jednou z možností, jak šetřit energie i přírodu, jsou tzv. pasivní domy. Ty jsou navrhovány tak, aby spotřebovávaly co nejmenší množství energie.

Dům je koncipován tak, aby neměl velké tepelné ztráty. Má vynikající izolaci, okna jsou otočena na jih, rekuperační jednotky dodávají čerstvý vzduch a zužitkovávají teplo, které v rámci domácnosti vyprodukují její obyvatelé.

alt_zdroje_2

Ale ani v případě, že nežijete v pasivním domě, není váš přístup ke spotřebě energií zanedbatelný. Budete-li například krátce a intenzivně větrat, vaše spotřeba elektřiny nebo plynu potřebných pro vytápění bude podstatně nižší než v případě mírného větrání po celý den. Obdobně můžete přemýšlet o všech svých krocích, které mají co dočinění se spotřebou energií.

Obnovitelné zdroje – energie budoucnosti

Ať už se v budoucnu bude trh s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energií vyvíjet jakkoliv, vždy bude platit, že nejlevnější a nejekologičtější energie je ta, která se nemusí vyrobit. Omezování spotřeby a životní styl, který je šetrný k životnímu prostředí, je tedy jednoznačně nejlepším způsobem, jak otázku alternativních zdrojů energií bezbolestně vyřešit.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora