Jak získat dotace na tepelné čerpadlo v roce 2023


Datum vydání: 14. 3. 2023

Kotlům na tuhá paliva již dávno odzvonilo. Staré kotle nadměrně zatěžují životní prostředí, navíc od roku 2024 bude platit zákon, který zakazuje kotle 1. a 2. emisní třídy. Produkce prachových částic, oxidu uhličitého a dalších škodlivin je – zvláště v době, kdy jsou na trhu dostupné mnohem ekologičtější zdroje vytápění – zbytečně vysoká. Zjistěte v článku, jak fungují dotace na tepelné čerpadlo v roce 2023.

Kontrola tepelného čerpadla

Moderní alternativy jsou však pro většinu lidí poměrně nákladné. Od roku 2014 mohou majitelé rodinných domů v rámci svých krajů žádat o finanční podporu prostřednictvím takzvaných kotlíkových dotací.

Předpokládá se, že rok 2023 napomůže v rámci programu podpořit instalace až 35 000 tepelných čerpadel a 4 000 kotlů na biomasu. Pro rok 2022 jsou již kotlíkové dotace uzavřeny. Můžete však požadovat i zpětně. Nadále program bude zahrnovat finanční impuls na pořízení solární elektrárny a dalších technologií pro obnovitelné zdroje energie.

Kraje na to mají k dispozici 3,4 miliardy korun. Tyto finanční prostředky přerozdělí mezi žadatele, kteří splní veškeré požadavky na vyplacení dotace.

Kotlíková dotace 2023: Nově pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce

Kotlíkové dotace jsou dotační program Ministerstva životního prostředí. Tento program poskytuje vlastníkům rodinných domů možnost, aby požádali o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva. V současné chvíli se odehrává 3. a přitom konečná fáze kotlíkových dotací. Zákaz neekologických kotlů bude platit od 1. září 2024 pod pokutou 50 000 Kč, přičemž od toho data lze používat nejvýše kotle 3. emisní třídy.

Nová změna pro rok 2023 přišla hlavně v tom, že je zaměřena na nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Pokud patříte mezi nízkopříjmové domácnosti, to znamená, že průměrný čistý příjem na 1 člena domácnosti v roce 2022 nepřekročil více než 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně, lze využít příspěvek na tepelná čerpadla z kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti a důchodce. Nespadáte-li do této skupiny, lze využít dotaci Nová zelená úsporám.

Green Deal

Na co je možné kotlíkové dotace využít?

Investiční náklady se zpravidla skládají z několika samostatných složek. Na většinu z nich je možné dotaci získat. K těmto položkám patří například náklady na pořízení ekologického zdroje tepla.

Hlavním kritériem je, aby zvolené nízkoemisní zařízení splňovalo Směrnici o Ekodesignu. Dotaci je možné uplatnit také na odbornou instalaci moderního vytápěcího systému, na rekonstrukci otopné soustavy, na novou otopnou soustavu a související stavební práce včetně úpravy spalinových cest. Dotaci lze získat také na zpracování nezbytné projektové dokumentace.

O dotaci mohou zájemci žádat prostřednictvím elektronického formuláře u příslušného krajského úřadu, nebo využít služeb specializovaných firem, které majiteli rodinného domu s kompletním podáním žádosti a realizací výměny vytápěcího systému pomohou. Kraje určují dodatečné podmínky

Jaká je výše kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo 2023?

Výše finanční podpory, na kterou žadatel získá nárok, se odvíjí od několika faktorů. Jedním z nich je zvolený zdroj tepla. Nízkopříjmové rodiny mohou v rámci kotlíkových dotací dosáhnout na 95 % nákladů. Finanční podpora na tepelné čerpadlo vzrostla pro rok 2023 na 140 000 Kč, v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší je možné získat dotaci až 180 000 Kč

Pro porovnání: V roce 2022 byl maximální limit dotace v běžných zónách 95 000 Kč a v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší se maximální výše dotace pohybovala do 102 500 Kč.  

Podle typu tepelného čerpadla se určuje, jaká bude výše dotace. Ve vybraných zónách je proto žadatelům při schválení dotace automaticky vyplácen speciální bonus ve výši 7 500 Kč. 

Pořídíte-li tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody, dostanete 100 000 Kč. Pokud je to čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému, obdržíte dotaci max. ve výši 140 000 Kč. U čerpadla, které má teplovodní systém bez přípravy teplé vody, získáte až 80 000 Kč. Dotace v max. výši 60 000 Kč se poskytuje pro čerpadla vzduch-voda.

Je možná dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo?

Máte doma starý plynový kotel? Pravděpodobně na jaře 2023 se dočkáte informací a upřesnění ohledně dotace na výměnu plynového kotle za tepelné čerpadlo. Evropská unie byla upozorněna v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, v současné chvíli není známa ani výše dotace.

Nová zelená úsporám až 60 % v kombinaci s dalšími opatřeními

Pokud nejste nízkopříjmoví či důchodce, můžete zažádat o dotaci v programu Nová zelená úsporám, ta je pro všechny nehledě na výši příjmů. V rámci tohoto programu se v roce 2023 poskytuje dotace ve výši až 50 %, v seskupení s dalšími opatřeními až 60 %, krajní hranice (jednotkové výše podpory) zůstávají stejné.

Na opatření vedoucí k úspoře energie mohou nízkopříjmové domácnosti a senioři získat i tento finanční obnos. Kombinací tzv. kotlíkových dotací s programem Nová zelená úsporám dosáhnou žadatelé, kteří splní stanovené podmínky, například až 20 000 Kč bonus v případě výměny oken, dveří a zateplení rodinného domu. Rozhodnete-li se pro instalaci nového kombinovaného kotle, výše bonusu se pak dokonce zvýší až na 40 000 Kč. 

V závěru roku 2022 byl začleněn pod Nová zelená úsporám program Nová zelená úsporám Light pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Majitelé rodinných domů si tak jednoduše zvelebí svou nemovitost, zvýší si svůj životní standard, a navíc přispějí ke zlepšení životního prostředí. A to vše za pouhý zlomek celkových finančních nákladů.

Shrnutí dotace na tepelné čerpadlo

Ceny tepelných čerpadel jsou od 200 000 až do 300 000 Kč. Nově jsou kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo pro důchodce a nízkopříjmové domácnosti. Výše dotace může dosahovat až 180 000 Kč.

Kotlíkové dotace jsou v současné době vypláceny v rámci Operačního programu Životní prostředí. Majitelé rodinných domů mohou žádat o kotlíkové dotace i zpětně. Pokud zvažujete využití tohoto dotačního programu, rozhodně na nic nečekejte. Finanční prostředky vyčleněné na kotlíkové dotace jsou omezené a zájem žadatelů veliký. V roce 2023 lze též vyměnit kotle na pevná paliva, které neplní 3., 4. a 5. emisní třídu. 

Pokud nepatříte do této skupiny, lze požadovat příspěvek z dotačního programu Nová zelená úsporám. Tento program se zaměřuje na energeticky úsporná opatření budov a obnovitelné zdroje energie

Prioritním cílem zůstává zlepšení kvality životního prostředí a minimalizování produkce škodlivých emisí. O dotaci můžete požádat pouze elektronicky přes Agendový informační systém SFŽP ČR.

Potřebujete pomoc? Zavolejte nám nebo napište e-mail.

Zákaznická linka
255 707 099
e-mail
info@epet.cz
využijte
sekci podpora